Organizování protestu má dvě stránky. Právní a organizační. Právní stránky vymezuje zákon a níže jsou popsány. Organizační bývají náročnější.