Psychopati, kteří mají touhu někoho ovládat, zkoušejí všechno možné, aby ovládli co nejvíce lidí. Nejčastěji k tomu používají šíření strachu, jelikož lidé, kteří se bojí, jsou oslabeni a snadno manipulovatelní. Dříve to byl strach ze Židů, intelektuálů, roku 2000 a dnes je to strach z tzv. koronaviru, jehož nebezpečnost se zatím nikomu nepodařilo prokázat i přesto, že se o to snaží vládci většiny zemí na planetě. Zatím se duševně vyšinutým jedincům daří jen šířit dezinformace a mlžit fakta, ale žádná jimi avizovaná „katastrofa“ se nekoná.

Kdo nebojuje bude zotročen

Dle platných, byť nedodržovaných, zákonů je lid zdrojem veškeré státní moci (Ústava ČR čl. 2. odst. 1). Začněte dávat najevo svůj názor a vykonávat svou státní moc tím, že sdělíte orgánům moci, co si myslíte např. o tom, že přes prázdniny se lidé nescházeli a sdružovat se začnou až od. 1.9.2020. Nebo že viry se nešíří v restauracích, ale na chodbách škol ano...

Jak se můžete vyjádřit?

  • Vylepte na svá okna své názory. Třeba „nesouhlasím s rouškami na chodbách škol“. Nebo „vir nejezdí jen v hromadné dopravě“ apod.
  • Oznamte svým městským úřadům uspořádání demonstrace na příští týden. Vláda je domluvená s virem, že se začne šířit až od 1.9.2020. Přijďte tedy v neděli říct na náměstí svého města, co si myslíte o dohodě koronaviru s Vládou ČR.

Pokud budete potřebovat nějakou koordinaci, jistě se najde řada lidí, kteří se dokážou zapojit. Nejde o podporu žádné politické strany. Jde o podporu zdravého rozumu.

Zde najdete pár rad k organizaci protestu.

Již naplánované protesty: