Psychopati, kteří mají touhu někoho ovládat, zkoušejí všechno možné, aby ovládli co nejvíce lidí. Nejčastěji k tomu používají šíření strachu, jelikož lidé, kteří se bojí, jsou oslabeni a snadno manipulovatelní. Dříve to byl strach ze Židů, intelektuálů, roku 2000 a dnes je to strach z tzv. koronaviru, jehož nebezpečnost se zatím nikomu nepodařilo prokázat i přesto, že se o to snaží vládci většiny zemí na planetě. Zatím se duševně vyšinutým jedincům daří jen šířit dezinformace a mlžit fakta, ale žádná jimi avizovaná „katastrofa“ se nekoná.